Frank & Ivarsson Redovisning

Ekonomisk redovisning är ett viktigt uppdrag. Det ska inte bara vara korrekt och professionellt utfört – ett företags ekonomi är dessutom något personligt. Allt fler företag väljer att anlita extern expertis istället för att ha en egen ekonomiavdelning.

Vi på Frank & Ivarsson Redovisning AB är auktoriserade redovisningskonsulter. Det innebär att vi för mindre företag som inte behöver ha en revisor kan hjälpa till med all ekonomisk service, medan vi för koncerner och medelstora företag kan arbeta som en extern ekonomiavdelning. Vi kan utföra allt från löneadministration och bankärenden till årsredovisning och bokslut – fram tills den ekonomiska redovisningen ska lämnas till revisorn.

2022-kerstin-susanne-arbetar

För oss är det väldigt viktigt att vara noggranna och snabba. Därför är vi alltid flera som kan utföra varandras jobb – vi hjälper varandra när det behövs!