Om oss

2022-gruppfoto

Det är inspirerande att arbeta med olika typer av företag, både vad gäller storlek och bransch. Ända sedan starten 2008 har vi arbetat med både väletablerade större bolag och små nystartade enskilda firmor med verksamhet inom vitt skilda områden som till exempel bemanningsföretag, byggföretag, åkerier, hotell, bokförlag, massörer och affischeringsföretag. De flesta finns i Skåne, men några av våra största uppdragsgivare har sina huvudkontor i Stockholm.

2022-david-johanna-arbetar

2022-gunilla-arbetar

Den stora spännvidden ger oss en bred kompetens inom redovisning, som vi tycker är väldigt viktigt för att vi ska kunna hjälpa alla våra kunder hitta de bästa lösningarna.

Förutom vår egen kompetens kan vi bidra med ett stort kontaktnät av banker, revisorer och personförsäkringskonsulter.

För nystartade företag kan vi finnas med som ett stöd för att komma igång med administrationen själva, men vi kan också ta hela ansvaret för administrationen redan från början. Vi har ett gott samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund.